Η εγγραφή στην Συνάντηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:
  • Παραλαβή του συνεδριακού υλικού
  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Συνεδρίου με μόρια, Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

* Οι Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί Φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Φόρμα Εγγραφής

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά.