Η εγγραφή στην Συνάντηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:
  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Συνεδρίου με 22 μόρια, Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, σε ηλεκτρονική μορφή.

H Φόρμα Εγγραφής έχει κλείσει! Σας ευχαριστούμε.