Στην 8η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες κύριο μέλημά μας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και μέτρων για την διασφάλιση της υγείας τόσο των εργαζομένων στους συνεδριακούς χώρους, των συναδέλφων μας, όσο και της δημόσιας υγείας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν παρθεί όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μη μετάδοσης του Covid-19 που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα ως επίσημες οδηγίες και συστάσεις από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΔΥ.

Γλώσσα Συνάντησης
Οι επίσημες γλώσσες της Συνάντησης είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Έκθεση
Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια της Συνάντησης με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει 22 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την Συνάντηση.

Εγγραφές – Δικαίωμα Συμμετοχής
Οι εγγραφές είναι δωρεάν. Η προ-εγγραφή είναι απαραίτητη.

Δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία:

• Φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο χώρο της Συνάντησης, με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που έχουν επιβληθεί από την πολιτεία για την αποφυγή μετάδοσης της Covid-19.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Συνάντησης.

• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό και έξοδο τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα της Συνάντησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.

• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλλει το Δελτίο Συμμετοχής δεν χρειάζεται να το υποβάλλουν εκ νέου.

• Καινούργιες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Συνάντησης, αν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις, από όπου θα παραλαμβάνετε και την κονκάρδα συνέδρου.

Λοιπές Πληροφορίες:

• Στις αίθουσες ομιλιών,στον εκθεσιακό χώρο,καθώς και σε όλους τους χώρους της Συνάντησης(γραμματεία, χώροι επισιτιστικών παροχών) θα τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και μέτρα προστασίας της υγείας.

• Οι Σύνεδροι πριν την είσοδό τους στις αίθουσες ομιλιών θα ενημερώνονται για τις διαθέσιμες / κενές θέσεις.

• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate) με 22 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, πατώντας εδώ, 10 μέρες μετά την λήξη του συνεδρίου.

• Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.

• Το προσωπικό του ομίλου εταιριών The Mastermind Group έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί για την προφύλαξη και μέτρα πρόληψης από τον SARS-CoV-2 για τον Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση, Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία.

Τεχνική Γραμματεία:

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη της Συνάντησης. Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.

Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται, σε αυτή την περίπτωση, να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους, τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.

 Οργάνωση – Γραμματεία Συνεδρίου

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@tmg.gr
URL: www.tmg.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Σπυριδούλα Σιαλμά
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: ssialma@tmg.gr
URL: www.tmg.gr