ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων εργασιών έληξε.
Από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου 2020 θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα ποιες εργασίες έγιναν αποδεκτές από την Συνάντηση και με ποιο τρόπο θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της.